Press - Ethnoambient

 

PRESS-AKREDITACIJE

 

Novinare molimo da se obvezno akreditiraju slanjem zahtjeva za akreditacije isključivo putem e-maila ethnoambient@gmail.com

Zahtjev za akreditaciju mora sadržavati

Ime i prezime

Naziv medija

Broj mobitel i e-mail adresu osobe koja se akreditira

Media plan praćenja događaja

 

Media plan sadrži planirane i/ili objavljene najave.

Ukoliko se radi o planiranim najavama, potrebno je javiti unaprijed termine objava kako bismo mogli pratiti objave u medijima.

Ukoliko se radi o objavljenim najavama potrebno je te najave poslati mailom/ili link.

Radio– isječci iz etera vezani za koncert ili unaprijed javljeno vrijeme emitiranja priloga

Tisak– dokumenti skeniranih stranica poslani na mail

Web– linkovi na članke vezane uz koncert

TV– snimke priloga o koncertu ili unaprijed javljeno vrijeme emitiranja priloga

 

DOBIVANJE AKREDITACIJE

Obavijest o dobivanju akreditacije šaljemo na mail najkasnije dva dana prije koncerta, kao i termin preuzimanja akreditacija.