PRESS-AKREDITACIJE - Ethnoambient

PRESS-AKREDITACIJE

Novinare molimo da se obvezno akreditiraju slanjem zahtjeva za akreditacije isključivo putem e-maila

 

ethnoambient@gmail.com

 

Zahtjev za akreditaciju mora sadržavati

Ime i prezime

Naziv medija

Broj mobitela i

e-mail adresu osobe koja se akreditira

Media plan praćenja događaja

 

 

Media plan sadrži planirane i/ili objavljene najave. Ukoliko se radi o planiranim najavama, potrebno je javiti unaprijed termine objava kako bismo mogli pratiti objave u medijima.

 

Ukoliko se radi o objavljenim najavama potrebno je te najave poslati mailom/ili link.

Radio – isječci iz etera vezani za koncert ili unaprijed javljeno vrijeme emitiranja priloga

Tisak – dokumenti skeniranih stranica poslani na mail

Web – linkovi na članke vezane uz koncert

TV – snimke priloga o koncertu ili unaprijed javljeno vrijeme emitiranja priloga

 

 

 

DOBIVANJE AKREDITACIJE

 

Obavijest o dobivanju akreditacije šaljemo na mail najkasnije dva dana prije koncerta, kao i termin preuzimanja akreditacija.