Mandragora - Ethnoambient

Mandragora

Portugal |

Mandragora
Photo:

Igrom slučaja još na EA nismo imali predstavnike Portugala i tijek raznih događanja doveo nas je do posebne grupe – MANDRAGORA – koji će nam ove godine predstaviti vlastiti doživljaj tradicijske glazbe svoje zemlje. Poput većine glazbenika koje pozivamo da s nama proslavljaju ljepotu kulturne raznolikosti i ova grupa glazbenika istražuje tradicijsko naslijeđe svog kraja i spaja ga u moderni glazbeni izričaj vremena u kojem žive. Mandragora je za svoj rad primila mnoga priznanja, među kojima i priznanje „Carlos Paredes“ . Ovo se priznanje dodjeljuje glazbenicima koji se bave tradicjskom glazbom Portugala imajući u vidu važnost koju glazba ima za jačanje kulturnog identiteta.